Kiedy do logopedy? O mnie Rozwój mowy Szkoła Krakowska Kontakt Oferta
Droga mamo, drogi tato, drogi rodzicu!

   Przedstawię Ci kilka prostych wskazówek, które pozwolą Ci określić, czy
Twoje dziecko rozwija się prawidłowo. Jeśli  nie będzie spełniało
określonych rozwojowo wymagań wiekowych umów się na diagnozę, aby
rozwiać swoje wątpliwości. Jeśli będzie taka potrzeba rozpoczniemy
terapię, która pozwoli nam na wyrównanie wszelkich deficytów.
Nie bagatelizuj problemów swojego dziecka. Jeśli dana umiejętność
językowa, poznawcza nie pojawi się w odpowiednim wieku – dziecko nie
poradzi sobie samo z tymi trudnościami. Do nadrobienia zaległości,
wyrównania deficytów często niezbędna jest długa i żmudna praca,
w której pomoże Tobie i Twojemu dziecku profesjonalnie wyszkolony
terapeuta.
   Nie słuchaj gdy Ci mówią "wyrośnie", „to dziecko ma jeszcze czas”,
„nadrobi”, „chłopcy później zaczynają mówić” są to stereotypy.
Często powtarzane przez osoby bez wiedzy psychologicznej
i neurobiologicznej o rozwoju dziecka. Jeśli dziecko zacznie mówić
później, jego język będzie na niższym poziomie niż u rówieśników. Jeśli
zauważasz u swojej pociechy inne niepokojące syndromy, pamiętaj że
mają one wpływ na jego harmonijny rozwój. Jak pokazują najnowsze badania język wpływa na wszystkie sfery rozwojowe, a brak jednej
umiejętności na danym etapie zmienia warunki pozostałych funkcji, a czasem uniemożliwia ich dalszy rozwój. Pamiętaj, że wczesna pomoc
i interwencja logopedyczna, terapeutyczna jest gwarancją prawidłowego rozwoju językowego, poznawczego, emocjonalno-społecznego
i zwiększa szanse na sukces szkolny.

   Jeśli Twoje dziecko jest małe, ale diagnoza medyczna lub psychologiczna wykazuje zaburzenia rozwojowe nie czekaj, nigdy nie jest
za wcześnie, żeby zacząć uczyć się mówić. Tylko szybko rozpoczęta terapia i wykorzystanie neuroplastyczności mózgu daje gwarancję
prawidłowego rozwoju.
W swojej ofercie proponujemy również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, aby wpierać Was w tak ważnych chwilach od początku.
W swojej ofercie mamy również zajęcia rewalidacyjne czyli pracę z dziećmi z upośledzeniem. W ramach których usprawniamy, rozwijamy
te  funkcje psychiczne i fizyczne, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone. Jest to optymalne korygowanie funkcji zaburzonych
i uszkodzonych, defektów i zniekształceń. W trakcie których dochodzi również do kompensowania, czyli wyrównywania przez zastępowanie.
Kamienie milowe rozwoju opracowane zostały na podstawie:
J.Cieszyńska i M. Korendo "Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia" Wydawnictwo
Edukacyjne, Kraków 2008 oraz J. Cieszyńska i M. Korendo "Karty Diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. miesiąca do 36 miesiąca
życia " Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008

1- 12 miesiąc życia

1-3 miesiąc życia


Odruch chwytny bez kontroli woli

W pozycji na brzuchu odrywanie nosa od materaca i niskie unoszenie głowy

Wokalizacja pierwszych samogłosek

Wydawanie różnych dźwięków nie przypominających mowy

Ruchy rąk, dotyk własnego ciała i tego co jest blisko

Skupianie wzroku na twarzy osoby dorosłej

Przejawianie odruchów: Moro, toniczno-szyjnego i marszu automatycznego

Śledzenie przedmiotu po łuku 90 stopni

Reagowanie mimiką na twarz dorosłego

Śledzenie wzrokiem osoby poruszającej się

Reagowanie uśmiechem na uśmiech

Lokalizowanie źródła dźwięku

Wsłuchiwanie się w wypowiedzi dorosłych

Wyrażanie niepokoju pod nieobecność opiekunów

 
4-5 miesiąc życia


Podczas noszenia na rękach dziecko utrzymuje sztywno główkę

Wyciąga rączki po przedmiot, przekłada zabawkę z rączki do rączki

Potrafi skupić wzrok na twarzy drugiej osoby i reagować uśmiechem na uśmiech

Śledzi ruchy przedmiotów i osób (obraca głowę w tym kierunku)

Podczas leżenia na brzuchu skupia wzrok na twarzach lub przedmiotach

Interesuje się przedmiotami leżącymi na stole (w zasięgu wzroku)

Ogląda zabawki, gdy trzyma je w dłoniach

Poszukuje źródła dźwięku (obraca głowę)

Wokalizuje samogłoski i prymarne spółgłoski (p,b,m)

Sygnalizuje niepokój, gdy przez dłuższy czas nikt się nim nie zajmuje

Nie przejawia już odruchów: Moro, toniczno-szyjnego i marszu automatycznego

6-7 miesiąc życia


Dziecko obraca się z pleców na brzuch i z brzucha na plecy

Samodzielnie siedzi

Stoi z podparciem

Ogląda przedmioty podczas manipulowania nimi

Spogląda za przedmiotem, który spadł ze stołu

Bawi się samodzielnie przedmiotami trzymanymi w dłoni chwyta i manipuluje jedną ręką

Prowadzi „dialog” z dorosłym, powtarzając sylaby otwarte

Gaworzy samonaśladowczo (PAPAPA BABABA MAMAMA)

Boi się nieznanych osób, negatywnie reaguje na nieobecność opiekuna

 
8-9 miesiąc życia


Dziecko samodzielnie siada z pozycji leżącej

Samodzielnie stoi

Stawia kroki podczas stania z podparciem

Używa chwytu pęsetowego

Poszukuje przedmiotu, który zniknął z pola widzenia

Śledzi ruch zabawek wyrzucanych z łóżeczka

Przestaje płakać na skutek zainteresowania zabawką, czynnością ,dźwiękiem

Wykorzystuje w komunikacji gest wskazywania palcem

Utrzymuje z dorosłym pole wspólne uwagi

Prowadzi „dialog” z wykorzystaniem zabawki (branie-dawanie)

Rozumie emocjonalne wypowiedzi domowników

Naśladuje, powtarza oraz samodzielnie wokalizuje sylaby

Przyciąga uwagę matki, opiekuna płaczem, gaworzeniem, zachowuje się intencjonalnie

 
10-11 miesiąc życia


Dziecko podnosi się z klęku do raczkowania

Chodzi, prowadzone za dwie rączki

Odwraca kartki w książce, ogląda obrazki

Porusza się w rytm muzyki

Odnajduje ukryte przedmioty

Wskazuje osoby, przedmioty i obrazki

Naśladuje ruchy dorosłego (karmienie, czesanie itp.)

Palcem wskazującym pokazuje szczegóły zabawek

Potrafi wyjąć przedmiot z pudełka i zamknąć je

Rozumie przekazy mimiczne

Rozpoznaje wyrażenia dźwiękonaśladowcze

Rozumie proste słowa, głównie o zabarwieniu emocjonalnym

Potrafi bawić się z dorosłym (np. w : a kuku, sroczka, kosi-kosi)

 
12 miesiąc życia


Dziecko próbuje samodzielnie chodzić

Potrafi manipulować w sposób specyficzny, kontroluje wzrokiem czynności wykonywane przy użyciu narzędzi ( kredki, ołówka,
           pisaka, łyżki, grzebienia)

Pociąga za sznurek, by przyciągnąć przedmiot

Pokazuje obrazki w książce

Rozumie niektóre nazwy osób, przedmiotów i czynności

Samodzielnie wypowiada kilka wyrazów (zbudowanych głównie z prymarnych sylab otwartych MAMA, BABA, TATA, BOBO)

Sprawdza pole wspólnej uwagi i podąża za wzrokiem lub wskazaniem

Inicjuje interakcje z wieloma osobami z otoczenia

Zaczyna wykazywać początki dominacji stronnej - pierwsze sygnały dominacji ręki (przy geście wskazywania palcem)


13 - 20 miesiąc życia

13-16 miesiąc życia


Dziecko samodzielnie chodzi

Umie wykonać przysiad

Podejmuje próby rysowania (bazgranie), nieporadnie posługuje się łyżką, pije z kubka, dalszy rozwój manipulacji specyficznej

Buduje wieżę z 2 klocków

Na polecenie wskazuje przedmioty na obrazkach

Posługuje się nazwami osób, przedmiotów i kilku czynności

 
17-20 miesiąc życia


Dziecko wspina się

Biega

Podejmuje próby „grania na instrumentach”

Wyraża zainteresowanie rówieśnikami

Rzuca piłką

Wchodzi po schodach krokiem dostawnym

Buduje wieżę z 4- 5 klocków

Powtarza sekwencję ruchów dorosłego

Identyfikuje i różnicuje słowa i melodie piosenek

Rozwija słownictwo (wypowiedzi w większości jednowyrazowe)

Rozumie proste zdania (polecenia i zakazy)

Reaguje negatywnie na rozstanie z matką/ opiekunem

Próbuje np. samodzielnie myć zęby


Drugi i trzeci rok życia


Drugi rok życia


Dziecko próbuje samodzielnie się rozbierać

Podskakuje

Próbuje jeździć na trójkołowym rowerku

Buduje wieżę z 6 klocków

Odkręca pokrywki

Buduje mostek z 3 klocków

Umieszcza prawidłowo klocki w otworach o zróżnicowanym kształcie

Umieszcza prawidłowo klocki w otworach o zróżnicowanej wielkości

Dobiera części obrazka do całości

Dobiera identyczne obrazki

Dobiera pary zabawek

Dobiera obrazek do przedmiotu

Spełnia polecenia (połóż, przynieś, podaj)

Zaczyna wchodzić w interakcje z rówieśnikami

Zaczyna pojmować odrębność własnej osoby

Łączy wyrazy (pojawiają się wypowiedzi dwuwyrazowe i początki fleksji)

2,5 roku


Dziecko sprawnie chodzi i biega

Posługuje się łyżką i kubkiem

Układa figury w konturach

Składa obrazki z połówek

Klasyfikuje klocki wg koloru, wielkości i kształtu

Rysuje po demonstracji linię pionową i poziomą

Powtarza melodie

Słucha tekstu pisanego (krótkie wierszyki)

Buduje zdania 2-3 elementowe, rozwija fleksję, zaczyna używać przyimków

Podejmuje zabawy tematyczne

Trzeci rok życia


Dziecko pewnie trzyma przedmioty w trakcie chodzenia

Jeździ na trójkołowym rowerku

Rzuca kopie i próbuje łapać piłkę

Samodzielnie wkłada i zdejmuje niektóre części garderoby

Posługuje się widelcem

Buduje wieżę z 8 elementów

Samodzielnie wykonuje podstawowo czynności higieniczne

Klasyfikuje klocki ze względu na kształt lub wielkość (bez względu na kolor)

Klasyfikuje przedmioty na obrazkach wg kryterium użycia

Naśladuje sekwencje

Rysuje po demonstracji krzyżyk i koło

Składa obrazek w całość rozcięty z trzech części

Słucha tekstu pisanego (krótki tekst prozą)

Przyswaja społeczne reguły językowe

Podejmuje zabawy tematyczne z rówieśnikami

Wskazuje wyraźne oznaki kształtowania się dominacji stronnej (lateralizacji)

Stały wzrost słownictwa


Czwarty, piąty i szósty rok życia

Czwarty rok życia


Doskonalenie kompetencji językowych.

Rozwija się zdolność narracji, stały wzrost słownictwa powoduje coraz dłuższe i barwniejsze opowieści

Pojawiają się słowa o zabarwieniu emocjonalnym (ojej!, wspaniale!)

Dziecko dostrzega w wypowiedziach zawiązki przyczynowo-skutkowe i relacje czasowe

Lawinowy wzrost pytań, głównie „Dlaczego?”, co wpływa na rozwój poznawczy

Pojawiają się wszystkie głoski dziąsłowe: sz, ż, cz, dż, czasami także r

Spadek liczby neologizmów dziecięcych i błędów gramatycznych

Dziecko wychodzi i schodzi ze schodów krokiem naprzemiennym

Sprawnie kopie i rzuca piłkę

Łapie piłkę przyciskając ją do siebie

Potrafi wspiąć się/wyjść i przeskoczyć/przez niewysoką przeszkodę

Odwzorowuje linię, koło, kwadrat i krzyżyk

Rysuje po śladzie

Usprawnia samoobsługę

Zamalowuje kolorowankę bez precyzyjnego trzymania się granic

Dobiera identyczne obrazki do tych z planszy

Wyszukuje na obrazkach różniące je szczegóły

Szereguje wg wielkości

Naśladuje i kontynuuje sekwencje

Rozumie i respektuje zasady społeczne, obowiązujące w grupie

Zna i okazuje emocje typu wstyd, zakłopotanie, duma, zazdrość

 
Piąty i szósty rok życia


W pełni ukształtowany system językowy fonetyczno-fonologiczny , są już wszystkie głoski

Dziecko posługuje się czasem przeszłym i przyszłym

Początki kształtowania się wiedzy metajęzykowej

Swobodne operowanie elementami słownikowymi i gramatycznymi języka

Nowe umiejętności motoryczne w zależności od środowiska dziecka: taniec, pływanie, jazda na nartach, łyżwach, rowerze

Stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczami

Pełna samoobsługa

Umiejętność tworzenia rysunków tematycznych

Budowanie kategorii tematycznych na podstawie jednego elementu

Wykluczanie ze zbioru elementu, który nie pasuje

Uzupełnianie sekwencji i kontynuowanie sekwencji wieloelementowej

Układanie historyjek obrazkowych, wymagających rozumienia przyczyn i skutków wydarzeń

Dostrzeganie rymów.
Kiedy do logopedy ?
Copyright mgr Monika Nalepa 2015