Kiedy do logopedy? O mnie Rozwój mowy Szkoła Krakowska Kontakt Oferta
Oferta

- Diagnoza logopedyczna
- Diagnoza pedagogiczna
- Terapia zaburzeń mowy i komunikacji
- Terapia neurobiologiczna
- Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- Wczesna interwencja logopedyczna
- Budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej
- Rewalidacja
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjneZajęcia odbywają się w trybie indywidualnym.

Terapia logopedyczna i pedagogiczna:  50 PLN / 60 min
Rewalidacja :  50 PLN / 60 min
Diagnoza logopedyczna i pedagogiczna:  100 PLN / 90 min
Wystawienie pisemnej opinii logopedycznej:  30 PLN

Istnieje możliwość indywidualnego ustalania ceny za zajęcia.
Oferta i cennik
Copyright mgr Monika Nalepa 2015
®