Kiedy do logopedy? O mnie Rozwój mowy Szkoła Krakowska Kontakt Oferta
Szkoła Krakowska

źródło: www.szkolakrakowska.pl

"Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci
z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.
Powstała dzięki wieloletnim doświadczeniom terapeutycznym oraz
badawczym.  (...)"

"Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego
dziecka. Budowanie systemu językowego (czasem jedynie w formie
komunikacyjnej) umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie
świata, ale także budowanie własnej tożsamości.(...)"

"Terapia neurobiologiczna (...)  stymuluje wszystkie funkcje poznawcze,
naśladując etapy ich kształtowania się obserwowane u dzieci bez trudności
rozwojowych."

   W gabinetach terapeutów krakowskich stosowana jest:
Terapia słuchowa
Stymulacja naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych (GA). W sytuacji braku naśladownictwa stosowane jest Manualne
Torowanie Głosek (MTG – układanie narządów artykulacyjnych czyli manualne torowanie ruchu, jak w innych metodach manualnych).
Terapia funkcji wzrokowych
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® i kształtowanie systemu językowego poprzez programowanie.
Budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika wydarzeń.
Diagnoza dominacji stronnej umożliwiająca wybór dominującej ręki.
Stymulacja zabawy
Stymulacja lewej półkuli mózgu
Terapia zachowań społecznych
Stymulacja funkcji motorycznych
Stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych
Stymulacja pamięci
Ćwiczenia kategoryzacji
Ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego.
Ćwiczenia myślenia przez analogię.
(na podstawie: www.szkolakrakowska.pl)

"Tylko wówczas Dzieci, Rodzice i Terapeuci mogą osiągać kolejne sukcesy, gdy stosowane są WSZYSTKIE elementy terapii."
Szkoła Krakowska
Copyright mgr Monika Nalepa 2015